Media Facades Festival Helsinki 2012

KAUPUNKIMEDIAN FESTIVAALI 20.-26.8.2012

Helsingissä toista kertaa järjestetty Media Facades -festivaali toi mediataiteen kaupunkitilaan Helsingin juhlaviikoilla. Taiteiden yönä avautuneen festivaalin pääteemoja olivat osallistuminen ja paikallisuus. Lue lisää…

News Transformation Agency

REWRITE THE NEWS!

What if we could experience daily news in a more personal way – and script a different future while doing so? The News Transformation Agency is a new project by artist group YKON, internationally known for their participatory projects dealing with utopian issues. The project approaches the overwhelming aspect of global news as a potential platform for civic action – for local, emotional and transformative standpoints.  Lue lisää…

News Transformation Agency

UUTISET UUSIKSI!

Voisimmeko kokea päivän uutiset toisin, ja käsikirjoittaa samalla paremman tulevaisuuden? News Transformation Agency (NTA) on utopiatyöskentelystä tunnetun YKON-taiteilijaryhmän projekti, joka ottaa visioinnin kohteeksi globaalin uutisvirran. Uutiset kirjoitetaan uusiksi luomalla niille paikallisia merkityksiä ja vaikuttavuutta tunteen ja leikin kautta.
Lue lisää…

Urban Takes Helsinki

A SOCIAL MAP OF THE CITY

What meanings do we attach to the city space while documenting it, and how does the social video landscape reflect urban realities? Urban Takes Helsinki, a project by Michelle Teran, looks at personal stories and different perspectives of Helsinki as depicted through online video. The project is created in collaboration with seven amateur videomakers living in the city who post their videos on YouTube. Lue lisää…

Urban Takes Helsinki

SOSIAALINEN KARTTA KAUPUNGISTA

Minkälaisia merkityksiä kiinnitämme kaupunkiin sitä kuvatessamme, ja miten verkkovideot heijastavat kaupungin todellisuutta? Urban Takes Helsinki on kansainvälisesti palkitun Michelle Teranin projekti, jonka kohteena ovat tarinat Helsingistä ja henkilökohtaiset näkökulmat kaupunkiin. Urban Takes Helsinki syntyi yhteistyössä 7 helsinkiläisen videontekijän kanssa, joiden YouTube -videot ovat projektin keskiössä. Lue lisää…

City Canvas

ANIMATED WALKING TOUR

City Canvas is an animation project that illuminates street spaces with moving images, mobile projectors and light painting. The City Canvas crew leads participants on an animated walking tour evoking symbols and characters on urban surfaces. By projecting only ephemeral, fleeting traces, the project makes a commentary on the illegal status of graffiti and celebrates street-level creativity. Lue lisää…

City Canvas

ANIMOITU KÄVELYKIERROS

City Canvas on animaatioprojekti, joka elävöittää katutilaa liikkuvan kuvan, kannettavien projektorien ja valomaalauksen keinoin. City Canvas johdattaa osallistujat animaatiokävelylle, jossa joukko symboleja ja hahmoja herää henkiin kaupungin pinnoilla. Heijastamalla kaupunkitilaan aineettomia, katoavia jälkiä projekti ottaa kantaa katutaiteen nollatoleranssiin – ja on samalla kunnianosoitus katutason luovuudelle. Lue lisää…

The Race Code

A  RACIAL TECHNOLOGY?

The Race Code is a photography based installation that tackles with issues of race, culture and perceptions of one’s self and the other. The installation consists of a photo booth, a face recognition software and a wall projection of a matrix of faces. The program takes a passport-like picture of the viewer, performs instant measurements of the face, which then appears on the projected matrix of faces. Lue lisää…

The Race Code

TEKNOLOGIAN ROTUOPPIA?

The Race Code on Timo Wrightin ja Matti Niinimäen valokuvainstallaatio, jonka aiheina ovat rotu, kulttuuri sekä ihmisten havainnot itsestään ja toisista. Installaation osina ovat valokuvauskoppi, kasvontunnistusohjelma ja seinälle heijastettu kuvaruudukko. Kasvontunnistusohjelma suorittaa mittauksia kävijästä napattuun valokuvaan, joka ilmestyy osaksi kasvoruudukkoa.  Lue lisää…

Kallio Archive

MOMENTS FROM A DISAPPEARING CITY

The Kallio district in Helsinki is currently changing rapidly through gentrification and real estate development. The Kallio Archive is an open media service documenting the life of the neighbourhood on video. The archive collects moments from a disappearing city and publishes its materials for free use on the web. It is based on a concept of “near media” which reflects urban memories online – and is used and produced by the residents. Lue lisää…

Kallio-arkisto

HETKIÄ KATOAVASTA KAUPUNGISTA

Helsingin Kalliossa on parhaillaan käynnissä nopea muutos keskiluokkaistumisen ja uudisrakentamisen myötä. Kallio-arkisto on avoin mediapalvelu, joka taltioi kaupunginosan elämää videomuotoon, kokoaa hetkiä katoavasta kaupungista ja julkaisee aineiston vapaaseen käyttöön verkossa. Projektin taustalla on ajatus “lähimediasta”, joka heijastelee kaupungin muistia verkossa – ja jota asukkaat itse tuottavat ja käyttävät.  Lue lisää…

Urban Media for All

AN OUTDOOR FESTIVAL CATALOGUE

What are the art projects in the Media Facades festival and why are they made? The Urban Media for All poster campaign aimed at creating context for the festival themes and projects, acting as an outdoor festival ”catalogue”. Lue lisää…