Binoculars to … from

KATSE TÄÄLTÄ SINNE – JA TAKAISIN

Taiteilijapari Mar Canet’n ja  Varvara Guljajevan uusi teos Binoculars to… from yhdistää elegantin yksinkertaisella tavalla kaksi kaupunkilaista katsomisen kulttuuria: turismin ja valvonnan. Projektia varten taiteilijat ovat räätälöineet verkon yli toimivan ”näköalakiikarin”, jolla katsoja voi kurkistaa toiseen kaupunkiin – jonne hänen katseensa samalla tulee näkyväksi.

Verkon yli toimiva kiikari tuotiin urbaanille näköalapaikalle Media Facades 2013 -festivaalissa, jossa katseita vaihdettiin Helsingin ja Liverpoolin välillä. Katseiden luoma verkosto laajeni 6-7.9., jolloin Binoculars oli esillä samanaikaisesti useassa Connecting Cities -kaupungissa.

Binoculars-teoksen tuottavat Connecting Cities -tapahtumiin FACT Liverpool ja Public Art Lab Berlin.
MFF2013_Binoculars_prototyping_MarCanet

Mar Canet on taiteilija ja tutkija, joka kirjoittaa koodia etsiäkseen uusia leikin ja ilmaisun keinoja. Hän työskentelee tietokonepelien, datavisualisoinnin ja mediataiteen parissa.

Varvara Guljajeva käyttää uutta teknologiaa haastaen perinteiset taidetuotannon keinot ja luoden uudenlaisia taiteellisia konsepteja.

http://www.mcanet.info/          http://www.varvarag.info/