Human Beeing

KAUPUNKITILA MEHILÄISILLE!

Kaupunkiympäristö ei koostu pelkästään ihmisten toiminnoista ja rakennelmista, vaan sitä rakentavat kanssamme myös muut eliölajit. Lajeista  erityisesti mehiläinen on tärkeä luonnon tasapainottaja, jonka avulla monet kasveista yhteyttävät ja jatkavat elämää. Jos mehiläisiä ei olisi, luonto sellaisena kuin mihin olemme tottuneet katoaisi, koska mehiläiset ovat tärkein kasveja pölyttävä laji: kolmasosa ihmiskunnan ravinnosta on suoraan riippuvainen mehiläisistä.

Human Beeing on The Constitute-taiteilijaryhmän ekologinen videomapping-projekti, joka kunnioittaen tekee näkyväksi mehiläisten työn ja sen tulokset.


Lasipalatsin katolle tuotiin alkukesästä The Constituten projektia varten rakentama mehiläispesä. Pesän kehänä oli pienoismalli Lasipalatsin aukion vanhasta linja-autoasemasta, johon mehiläiset rakensivat hunajakennonsa. Kennojen rakentumista ja mehiläisten toimintaa kuvattiin päivittäin videolle, ja aineistosta tuotettu kooste projisoitiin vanhan linja-autoaseman seinään festivaalin aikana. Projekti tuotettiin yhteistyössä Goethe-Instituutin ja mehiläishoitaja Heimo Varosen kanssa.

Human Beeing esitettiin Lasipalatsin aukiolla 21.- 24.8.2014.

Seuraa projektia twitterissä ja Instagramissa: #humanbeeing 

THE CONSTITUTE on Christian Zöllnerin ja Sebastian Piatzan tutkiva suunnittelutoimisto Berliinissä. He yhdistävät taiteellisen ja tieteellisen työn ja luovat interaktiivista kokemuksia julkisiin tiloihin.

Christian Zöllner on tuotesuunnittelija, jota kiinnostaa vuorovaikutteinen suunnittelu, design –tutkimus ja sen opettaminen. The Constitutessa hänen työtään on design–tutkimus, viestintä ja konseptisuunnittelu. Hän toimii myös professorina Berliinin taideyliopistossa (Berlin University of the Arts) erityisalanaan kokeellinen tuotekehittely ja uudenlaiset luovat prosessit.

Sebastian Piatza on tuotesuunnittelija ja työpajakouluttaja joka kiertää maailmaa DJ-kollektiivin kanssa sekä järjestää klubi-iltoja Dresdenissä. The Constitutessa hän vastaa prototyyppien tekemisestä, sisäisestä viestinnästä sekä taloudesta.

http://theconstitute.org/  https://www.facebook.com/theconstitute

Human Beeing –projektin ovat yhdessä Connectin Cities –verkostolle tuottaneet The Constitute sekä Berliinin Public Art Lab. Projekti esitetään myös Berliinissä, Liverpoolissa ja Madridissa.

Erityiskiitokset: Goethe Institut ja mehiläishoitaja Heimo Varonen