I, Cloud / Uncharted

VERKKOTALOUDEN AUTIOMAA

Mitä meistä jää jäljelle, jos pilvipalvelimet tuhoutuvat globaalissa ympäristökatastrofissa? Timo Bredenbergin uudet teokset tulkitsevat maisemaa, joka avautuu teknologisen todellisuuden taustalla. I, Cloud ja Uncharted tuovat koettavaksi käänteisen utopian, jossa verkkokapitalismin infrastruktuurit näyttäytyvät asumattomana autiomaana.

Lue lisää…

I, Cloud / Uncharted

THE DESERT OF NET ECONOMY

What is left of us if the cloud servers are destroyed in a global environmental crisis? The new pieces by Timo Bredenberg, I, Cloud and Uncharted, present an interpretation of the landscape beyond our technological reality – a dystopia where the infrastructures of net capitalism have been deserted.
Lue lisää…

Organic Cinema

HACKING INTO THE WHISPERS OF PLANTS

What if we can see and hear what plants talk about? What if we can pick up their inaudible whispers  – the signals, and make them audiovisual? By using the latest sensor technologies, Organic Cinema explores how local flora and fauna respond to their immediate environment. We will give them a voice!

Plants, bacteria and millions of other living entities surround us all the time and are vital to our well being – and they were the participants of this project. The main actors in Helsinki’s green installation were the Ostrich fern, the Raspberry, and the Ladies’ mantle.

Lue lisää…

Organic Cinema

KASVIEN KUISKE NÄKYVÄKSI

Mitä jos voisimme kuulla, mistä kasvit puhuvat, poimia niiden kuiskaukset? Organic Cinema -teos tekee kasvien reaktiot ympäristöön näkyväksi uusimman sensoriteknologian avulla. Annetaan kasveille ääni!

Teoksen osallistujina olivat meitä ympäröivät kasvit, bakteerit ja miljoonat muut eliöyhteisöt, jotka ovat välttämättömiä maapallon ja ihmisten hyvinvoinnille. Helsingin vihreässä installaatiossa pääesiintyjinä olivat vadelma, kotkansiipisaniainen ja poimulehti.

Lue lisää…

City Sleep Light

FEEL THE PULSE OF THE CITY AT SLEEP

Antoine Schmitt’s project for Media Facades Europe 2010, City Sleep Light makes a radical move by transforming a whole building into the sleep light of the city, akin to the sleep light of a computer. All the lights are pulsing together in an organic rhythm, turning the building into a living organism. Lue lisää…

City Sleep Light

TUNNE NUKKUVAN KAUPUNGIN SYKE

Antoine Schmittin projekti City Sleep Light muunsi 5 kaupungin rakennukset kaupungin univaloiksi. Julkisivut sykkivät öisin orgaaniseen rytmiin, joka heijasteli kaupunkien päivittäistä aktiivisuutta. Lue lisää…

Air Hunger

BREATHING LANDSCAPES

Air Hunger creates an interactive projection, where the breath pattern of a participant generates a landscape for a virtual character to move on. People can participate in the projection by wearing a wireless breath rate monitoring belt around their chest. The belt is given to one person at a time and he/she can walk freely in front of the projection area, while producing an undulating landscape in real time via the bluetooth modem. Lue lisää…

Air Hunger

HENGITETTÄVÄ MAISEMA

Hanna Haaslahden Air Hunger visualisoi yksittäisen kaupunkilaisen hengitystä urbaaneihin pintoihin. Hengitysdataa mittavaa vyötä käyttämällä teoksen osallistujat luovat aaltoilevan maiseman, jolla liikkuvaa hahmoa hengitys epäsuorasti ohjaa. Lue lisää…

Mimodek

URBAN CONSTELLATIONS

Mimodek is an interactive-evolving and changing ’living’ system, based on the principles of the natural world that ’grows’ from the fabric of the city. As all living systems in nature, Mimodek reflects its own environment. It is a site-specific work, formed by unique, location-related data sources and by the behavior of the visitors. Every installation will evolve into a unique ’organism’, reflecting its location. Mimodek does not visually mimic nature, but it introduces the city to some of the natural elements that are lacking. The work highlights the delicate relation between human beings and their environment, as well as their connection to the other living beings with whom they share this environment. Lue lisää…

Mimodek

KAUPUNGIN KONSTELLAATIOT

Mimodek on kansainvälisen taiteilijaryhmän teos, joka sai alkunsa Medialab-Pradon Open up! -työpajassa. Teoksen tähtitaivasta muistuttava ’organismi’ kehittyy ihmisten liikkeestä ja ilmastodatasta tulleiden syötteiden pohjalta. Lue lisää…