I, Cloud / Uncharted

THE DESERT OF NET ECONOMY

What is left of us if the cloud servers are destroyed in a global environmental crisis? The new pieces by Timo Bredenberg, I, Cloud and Uncharted, present an interpretation of the landscape beyond our technological reality – a dystopia where the infrastructures of net capitalism have been deserted.
Lue lisää…

I, Cloud / Uncharted

VERKKOTALOUDEN AUTIOMAA

Mitä meistä jää jäljelle, jos pilvipalvelimet tuhoutuvat globaalissa ympäristökatastrofissa? Timo Bredenbergin uudet teokset tulkitsevat maisemaa, joka avautuu teknologisen todellisuuden taustalla. I, Cloud ja Uncharted tuovat koettavaksi käänteisen utopian, jossa verkkokapitalismin infrastruktuurit näyttäytyvät asumattomana autiomaana.

Lue lisää…

Binoculars to … from

KATSE TÄÄLTÄ SINNE – JA TAKAISIN

Taiteilijapari Mar Canet’n ja  Varvara Guljajevan uusi teos Binoculars to… from yhdistää elegantin yksinkertaisella tavalla kaksi kaupunkilaista katsomisen kulttuuria: turismin ja valvonnan. Projektia varten taiteilijat ovat räätälöineet verkon yli toimivan ”näköalakiikarin”, jolla katsoja voi kurkistaa toiseen kaupunkiin – jonne hänen katseensa samalla tulee näkyväksi. Lue lisää…

Binoculars to … from

A GAZE THERE – AND BACK

In a simple and elegant way, the new piece by artist duo Mar Canet and Varvara Guljajeva Binoculars to… from combines two urban viewing cultures: those of tourism and surveillance. For the project, the artists have created a custom-made ”tourist binocular” which opens a view to another city, where the viewer’s gaze will be simultaneously projected. Lue lisää…

Urban Takes Helsinki

SOSIAALINEN KARTTA KAUPUNGISTA

Minkälaisia merkityksiä kiinnitämme kaupunkiin sitä kuvatessamme, ja miten verkkovideot heijastavat kaupungin todellisuutta? Urban Takes Helsinki on kansainvälisesti palkitun Michelle Teranin projekti, jonka kohteena ovat tarinat Helsingistä ja henkilökohtaiset näkökulmat kaupunkiin. Urban Takes Helsinki syntyi yhteistyössä 7 helsinkiläisen videontekijän kanssa, joiden YouTube -videot ovat projektin keskiössä. Lue lisää…

Urban Takes Helsinki

A SOCIAL MAP OF THE CITY

What meanings do we attach to the city space while documenting it, and how does the social video landscape reflect urban realities? Urban Takes Helsinki, a project by Michelle Teran, looks at personal stories and different perspectives of Helsinki as depicted through online video. The project is created in collaboration with seven amateur videomakers living in the city who post their videos on YouTube. Lue lisää…

Kallio-arkisto

HETKIÄ KATOAVASTA KAUPUNGISTA

Helsingin Kalliossa on parhaillaan käynnissä nopea muutos keskiluokkaistumisen ja uudisrakentamisen myötä. Kallio-arkisto on avoin mediapalvelu, joka taltioi kaupunginosan elämää videomuotoon, kokoaa hetkiä katoavasta kaupungista ja julkaisee aineiston vapaaseen käyttöön verkossa. Projektin taustalla on ajatus “lähimediasta”, joka heijastelee kaupungin muistia verkossa – ja jota asukkaat itse tuottavat ja käyttävät.  Lue lisää…

Kallio Archive

MOMENTS FROM A DISAPPEARING CITY

The Kallio district in Helsinki is currently changing rapidly through gentrification and real estate development. The Kallio Archive is an open media service documenting the life of the neighbourhood on video. The archive collects moments from a disappearing city and publishes its materials for free use on the web. It is based on a concept of “near media” which reflects urban memories online – and is used and produced by the residents. Lue lisää…

Kaupunkimediaa kaikille

FESTIVAALIKATALOGI KAUPUNKITILASSA

Mistähän Media Facades -festivaalin teoksissa oikein on kyse? Kaupunkimediaa kaikille -julistekampanjan tavoitteena oli luoda taustoja MFF2012-festivaalin teemoille ja teoksille ja toimia samalla festivaalin “katalogina” kaupunkitilassa. Lue lisää…