Night Searchers

NOCTURNAL ENCOUNTERS IN THE CITY

Media Facades says farewell to Helsinki and the Lasipalatsi Square with two artists who have been intently following the night of the city.  Seppo Renvall and Maija Saksman present their film and video stories with live music on the facade of the Old Bus Station.

Read more…

Tales from Frontiers

NÄKYVÄN RAJOILLA

Tales from Frontiers on kaupunki-installaatio, jonka elementteinä ovat julkisivuprojisointi, äänimaisema ja livemusiikki. Teoksen kuvasto muuntuu valojen, varjojen, sävyjen virratessa. Ovatko nämä merkkejä muinaisesta elämästä tai kadonneesta kielestä, näkymiä sodan raunioilta, vaiko tuntemattomilta planeetoilta? Kun havaitsemme ympäristöä, tarkennammeko kokonaisuuteen vai yksityiskohtiin? Tales from Frontiers kutsuu katsojat luomaan omia tulkintojaan. Read more…

Tales from Frontiers

THRESHOLDS OF THE VISIBLE

Tales from Frontiers is an outdoor media performance consisting of facade video projection, soundtrack and live music performance.
The visual elements of the project come forth, change and hide in the continuum of lights, shadows and tones of the video projection. Are these the signs of a life once lived, or pieces of a language long since disappeared, or perhaps the remains of structures mangled by war? When looking at our environment, does our perception capture the whole or just the details? The work invites viewers to form their own interpretation. Read more…

Nordic Outbreak

POHJOISMAAT IRTI KEHYKSISTÄ

Nordic Outbreak on uutta pohjoismaista mediataidetta esittelevä kiertuenäyttely, jonka teokset on valittu silmälläpitäen erityisesti esityksiä julkisessa tilassa. Valikoima Nordic Outbreak -teoksia tuodaan Media Facades 2013 -festivaalille yhteistyössä Kiasman ja Streaming Museumin kanssa. Kokonaisuuteen liittyi myös seminaari mediataiteesta julkisessa tilassa 21.8.2013. Read more…

Nordic Outbreak

NORDIC ART BREAKING THE FRAMES

Nordic Outbreak is a touring exhibition of media art from the Nordic countries. The art works have been curated specifically for presentation in public space.  A selection of Nordic Outbreak projects will be presented at the Media Facades 2013 in Helsinki in collaboration with Kiasma and the Streaming Museum.  A seminar on media art in public space was organized in context of the screenings on August 21, 2013. Read more…

Kallion 25. tunti

PAIKALLINEN TAIDEPROSESSI

Media Facades 2010 -festivaalille yhteistyössä Alkovi-gallerian kanssa tuotettu Kallion 25.tunti oli 12 taitelijan kollektiivinen mediaprosessi, jossa tuotanto tehtiin ”sprinttinä” yhden viikonlopun aikana. Toteutusajan lisäksi prosessi oli rajattu alueellisesti: sen aiheet, kohteet ja esityspaikat löytyivät Kallion kaupunginosasta.

Read more…

The 25th hour of Kallio

RAPID LOCAL ART

For the Media Facades Festival 2010, gallery Alkovi and m-cult invited a group of artists to collaborate on a media art process reflecting urban space. The 25th hour of Kallio was a collaborative workshop and process of collective curating, where 11 artists worked together for one weekend in the neighbourhood of Kallio. Read more…