Kaupunkimediaa kaikille

FESTIVAALIKATALOGI KAUPUNKITILASSA

Mistähän Media Facades -festivaalin teoksissa oikein on kyse? Kaupunkimediaa kaikille -julistekampanjan tavoitteena oli luoda taustoja MFF2012-festivaalin teemoille ja teoksille ja toimia samalla festivaalin “katalogina” kaupunkitilassa. Lue lisää…

Reading Kamppi

READ/WRITE THE CITY

The urban mediascape is made of words, images – and code that binds it together. Reading Kamppi is a series of experimental small pieces, where artists interpret messages from the Kamppi area, by doing word and image searches online and on the streets. Lue lisää…

Reading Kamppi

KAMPPIA LUKEMASSA

Kaupunkimedia rakentuu kuvista, sanojen muodostamista viesteistä – ja kaiken kokoavasta koodista. Reading Kamppi on sarja improvisoituja teoksia, joissa taiteilijat tulkitsevat Kampin viestejä uusiksi tekemällä kuva- ja sanahakuja vaeltaessaan katutasolla ja internetissä. Lue lisää…

City Sets & Media Facades

INTERNATIONAL SEMINAR ON URBAN MEDIA

What type of environment is constituted by urban media, what stories are told on the screens and billboards and by whom? How do physical and online spaces intersect and enable the participation of citizens? And how should we design and produce for the urban media? These are some of the questions that were addressed in the seminar which was targeted to artists, designers, architects, researchers and others working within the urban and media spaces.  Lue lisää…

City Sets & Media Facades

KANSAINVÄLINEN SEMINAARI KAUPUNKIMEDIAN UUSISTA MUODOISTA

Minkälainen on kaupunkimedian ympäristö? Mitä tarinoita – ja kenen tarinoita – kaupungin mediapinnat välittävät? Miten fyysiset ja verkkoympäristöt risteävät ja syntyykö samalla uusia tiloja kaupunkilaisten osallistumiselle? Entä miten kaupunkimediaa tulisi suunnitella ja tuottaa? Tässä muutamia kysymyksiä City Sets & Media Facades -seminaarista, joka toi taiteilijat, designerit ja tutkijat pohtimaan kaupunkimedian tulevaisuusnäkymiä, haasteita ja mahdollisuuksia. Lue lisää…