Media Facades Festival Helsingissä

Media Facades oli kaupunkimedian festivaali, eli tapahtuma jossa mediataidetta esitettiin kaupunkitilassa. Tavoitteena oli tuoda teokset laajemman yleisön koettaviksi, avata uusia ulottuvuuksia kaupunkiin kokeilevin keinoin. Festivaali toteutettiin kaiken kaikkiaan viisi kertaa vuosina 2010-2015.

Media Facades oli Helsingin juhlaviikkojen kumppani, ja sen teosten tuotanto ja esittäminen tapahtuivat osana kansainvälistä yhteistyöverkkoa. Ensimmäisenä vuonna, 2010 festivaali oli osa Media Facades Festival Europe-projektia, ja vuosina 2011-2015 Connecting Cities verkostoa.

Kansainvälisissä verkostoissa tuotettujen uusien teosten lisäksi Media Facadesin ohjelmistoon kuului paikallisia yhteistuotantoja ja kokeellisia työpajoja. Tuotannosta vastasi m-cult, päätukijoinaan EU-Kulttuuri sekä Helsingin Kulttuurikeskus. Tukea saatiin myös Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEKilta sekä Opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Connecting Cities

Connecting Cities on eurooppalainen ja globaali verkosto jonka tavoitteena on luoda infrastruktuuria ei-kaupallisten mediateosten esittämiseen kaupungeissa eri puolilla maailmaa. Tarkoitus on osin toimia sosiaalisena vastavoimana kaupallistuneelle kaupunkitilalle jota mainosviestintä hallitsee.

Infrastruktuuria kehitetään ja testataan urbaanien Media Facades tapahtumien kautta. Mukana on toteutuksessa on toimijoita useista maista: Public Art Lab (Berlin), Ars Electronica Futurelab Linz, BIS (Body Process Arts Association) Istanbul, FACT Liverpool, iMAL Brussels, m-cult Helsinki, Medialab Prado Madrid, Media Architecture Institute Vienna, Museum of Contemporary Art Zagreb, Riga 2014 ja Videospread Marseille.

Kumppaneina ja tukijoina hankkeessa ovat mukana myös Aarhusin yliopisto, Marseille-Provence 2013, MUTEK Montreal Quartier des spectacles Montreal, Foundation Bauhaus Dessau, Verve Cultural Sao Paulo, Federation Square Melbourne, Media Arts Lab Sapporo, xm:lab Saarbrücken, The Concourse Sydney, ETOPIA Zaragoza, 403 International Art Center Wuhan, Screens in the Wild London, Streaming Museum New York sekä Illuminating York.


Media Facades Helsinki-festivaaleja ei ole järjestetty vuoden jälkeen. Menneistä festivaaleista kertovaa mediafacadeshelsinki.fi ylläpitää: Farmind.fi

Videomateriaalia eri puolilta Eurooppaa voit katsoa alta:

Media Facades 2010